Varieté v domově seniorů v Přerově

Loutkové divadlo Sokola Přerov „Přerovský Kašpárek“ se přijelo představit seniorům v domově důchodců, se svým loutkovým varietním vystoupením. Toto vystoupení s varietními loutkami bylo pro potěšení oka i sluchu. Začínalo slavnou árií Jeníka a Mařenky ze slavné opery „Prodaná nevěsta“ s jednou z nejkrásnějších písní, Věrné milování. Dále překvapil  na varietní scéně diváky veselým cirkusovým vystoupením Kašpárek s koníčkem. Potom pokračoval ve své hudební slavné produkci známý „Zlatý slavík“, Karel Gott s písní „Kávu si osladím“.  A určitě také nesměl chybět všemi v Přerově oblíbený přerovský rodák a pro všechny Přerováky, náš nejmilejší zpěvák, Pavel Novák, s jednou z jeho nejkrásnějších písní „Maličká“. Převážně hudebního varieté pak pěkně řízně zakončila slavná píseň „Škoda lásky“.

Po tomto vystoupení byli senioři seznámeni s krátkou historií loutkového divadla v Přerově, jehož počátky sahají do roku 1915. Následující beseda o vodění marionet i s popisem toho, jak se u nás v Přerově hraje a připravuje naše amatérské divadlo a co všechno musí obsahovat příprava na sezonu pro nejmenší. Bylo zde položeno mnoho zvídavých otázek, kdo všechno divadlo hraje, kolik je členů souboru, jestli vede loutku jeden a jiný musí za ni promlouvat a mnoho podobných. Na závěr besedy byl seniorům promítnut krátký dokument z prostředí loutkového divadla, který obsahoval ukázky vedení loutek, jejich interprety pro hlasové oživení loutek, všechna zajímavá místa v divadle na jevišti i v zákulisí.

A nakonec si senioři mohli loutky nejen prohlédnout zblízka, ale také si je vzít do vlastních rukou a podívat se na jejich uzpůsobení pro vedení marionet i z jakého materiálu jsou vyrobeny a jak se pohybují. Nejlepším zážitkem pak byla jejich vzpomínka a svědectví, že i oni jako děti k nám do divadélka v Sokolovně rádi přicházeli.

Toto zvláštní varieté určitě mnohým seniorům zpříjemnil pobyt v jejich domově.

Marie Vermiřovská