Společné cvičení pro děti ( věk 2 – 4 roky) a jejich rodiče, nebo prarodiče. Ve cvičebních hodinách se respektují fyziologická specifika dětí tohoto věku. se zaměřením na pohybový rozvoj hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohybové paměti a základy rytmické i pohybové výchovy. Cvičení složky Rodiče a děti probíhá 1x týdně: v úterý od 16:00 do 17:00 hod.

Cvičební hodina má 3 části:


Společné rozcvičení rodiče s dítětem

Využití různého náčiní i nářadí, hudby apod. Rodič je pro dítě důležitý motivační vzor, dítě má u něj pocit jistoty, rychleji si zvyká na nové prostředí a rodič mu dopomáhá a zajišťuje jeho bezpečnost.


Cvičení na nářadí a s náčiním

Variabilní forma překážkové dráhy, rozvíjí se celková pohybová koordinace a prostorová orientace s využitím žíněnek, žebřin, šv.beden, trampolínky, gym-gamu, prolézaček,skluzavky, kruhů, žebříku, barevného padáku, obručí, gymballu a j.

Závěr hodiny

Společné hry rodičů a dětí, hry s padákem, pohádky, písničky, závodivé hry…. Děti do 4 let cvičí s rodiči, prarodiči nebo příbuznými staršími 18 let pod vedením zkušených cvičitelů. Kontakt na vedoucí cvičitelku Zoru Veruzábovou je: zorazahradova@gmail.com .

Přítomnost rodiče, který je s dítětem po celou hodinu v kontaktu, je důležitá nejen k snadnější adaptaci v novém prostředí a kontaktu s jinými lidmi, ale jako nutná dopomoc dítěti při cvičení na nářadí. Rodič napomáhá povzbuzováním i vlastním vzorem, dítě tak má zpočátku větší pocit jistoty v novém prostředí. Tím je plně respektována jeho individualita.