Pravidelné pondělní a čtvrteční lekce jsou zaměřeny na rozvoj koordinace pohybů jednotlivých částí těla, udržení a rozvoj svalové síly, prostorové orientace a celkové kondice. Za doprovodu více či méně známých moderních písní jsou k dosažení cílů uvedených v úvodu používány rozličné cvičební pomůcky – overbally, fitbally, balanční čočky, bosu, činky, posilovací gumy aj.

Pro rozvoj orientace, koordinace a paměti jsou využívány krátké aerobicové choreografie. Nedílnou součástí je protažení a zařazení kompenzačních cviků z jógy a pilates.

Cvičení probíhá 2x týdně od 19:00 do 20:00 v přerovské sokolovně pod vedením cvičitelky Hany Pokorné.