Toto cvičení pro dívky a chlapce je doplňkem ke školní tělesné výchově. Snažíme se pěstovat smysl pro správné držení těla, cit pro hudbu a hlavně smysl pro pravidelné cvičení jako základ zdravého vývoje jedince. Děti mají ve cvičebním programu zdokonalování se ve sportovní gymnastice, lehké atletice, hrají míčové hry a učí se nové formy zábavných her, zařazují skoky na trampolíně. Všechna tato cvičení plně rozvíjí všestranné pohybové dovednosti dětí se zdravotním aspektem a jsou průběžně doplňována současnými sportovními novinkami.

Nejšikovnější jsou zařazováni do družstva, které se účastní závodů sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice, lehké atletice, šplhu a plavání.