Cvičení sokolské všestrannosti mužů a dorostenců začíná v úterý a v pátek vždy v 19:00 pod vedením cvičitele Vladimíra Taberyho.

Po přibližně dvacetiminutové rozcvičce, zaměřené na prohřátí svalstva celého těla, rozhýbání kloubů a mírného posilování následuje cvičení na nářadí – na hrazdě, bradlech, kruzích, žíněnkách, případně protahování a posilování na žebřinách. Jde o opakování některých jednoduchých základních gymnastických cviků, které slouží pro udržení dobré tělesné kondice. V případě zájmu je gymnastika nahrazena tzv. kruhovým tréninkem, který se opakuje v přibližně měsíčních intervalech a každý cvičenec na něm může sledovat trend vývoje své fyzické zdatnosti. Základní cvičební jednotka končí ve 20:00.

               Následují hry – basketbal, fotbálek, florbal. Podle zájmu a účasti na tréninku se s hrami začíná o půl osmé nebo v osm, končí ve 21:00.

               Každý cvičenec může přizpůsobit účast na všech aktivitách, úsilí a tempo svým schopnostem a své výkonnosti.

               Ve cvičebním roce 2022/2023 probíhá páteční hodina cvičení mužů a dorostenců od 19:00 do 20:00 souběžně s nácvikem hromadné koedukované skladby pro vystoupení na Gymnaestrádě v Amsterodamu v srpnu 2023, kterému je k dispozici hlavní sál. Muži tak cvičí na jevišti, předsálí nebo na nářadí v přísálí.

Další dotazy směřujte na mail sokolprerov@seznam.cz.