Doškolovací sraz cvičitelů

25.11. proběhl v přerovské sokolovně doškolovací sraz cvičitelů, který pořádala Středomoravská župa Kratochvílova. Nejen přerovští cvičitelé se zdokonalili v tejpování a první pomoci. Zajímavé byli i informace od VZP.

Varieté v domově seniorů v Přerově

Loutkové divadlo Sokola Přerov „Přerovský Kašpárek“ se přijelo představit seniorům v domově důchodců, se svým loutkovým varietním vystoupením. Toto vystoupení s varietními loutkami bylo pro potěšení oka i sluchu. Začínalo slavnou árií …

Sokolský běh republiky 2023

Sokolský běh republiky je každoroční oslavou založení Československa, proto jsme v sobotu 28. října běželi i my. Tělocvičná jednota Sokol Přerov pořádala běh už potřetí. Může se tedy říci, že …

Výlet do Chropyně

Senioři Sokola Přerov se dne 11.10. vydali na výlet do Chropyně na zámek. Všichni byli překvapení, jak je zámek hezký, kolik krásného nábytku a historických zbraní je uvnitř ukryto. Za …