Prosba o poskytnutí sponzorského daru na ples a šibřinky

Vážené sestry, bratři a další příznivci Sokola,

dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s prosbou podpořit sokolský ples a dětské šibřinky 10. a 11.3.2023. Vítané jsou věcné dary i dárkové poukázky od jednotlivců, skupin, oddílů či cvičebních složek. Ohledně plesu se můžete obracet na manžele Sujovy – podrobnosti zde a zajímají-li Vás více šibřinky, můžete své dary odevzdat na vrátnici sokolovny, nebo se obrátit na Vlastu Krejčířovou na emailu sokolprerov@seznam.cz.

Za všechny byť drobné dary převelice předem děkujeme :-).