Gymnaestrada v Amsterodamu

Dvacet členů župy Středomoravské-Kratochvilovi se první týden v srpnu zúčastnilo světové gymnaestrády v Amsterodamu.

V konkurenci 60 zemí a téměř dvaceti tisíc účastníků výprava z České republiky rozhodně nezapadla. Malé gymnastky z České gymnastické federace předvedly své umění při prostných a na kladině. Česká asociace sportu pro všechny zaujala hromadnou koedukovanou skladbou, ve které muži použili netradiční doplněk – instalatérské potrubí. A konečně Českou obec sokolskou reprezentovali dorostenci v pódiové skladbě Před kamerou a muži a ženy v hromadné skladbě Rocková symfonie. Ze sokola celkem 500 cvičenců.

Výprava z Přerova, resp. župy Středomoravské-Kratochvílovi, byla součástí skladby Rocková symfonie. Na olympijském stadionu v Amsterodamu jsme ji předvedli 3x. Podívaná se nabízela nejen divákům z tribuny, ale i nám, cvičencům na ploše. České vlajky vlající v neutuchajícím amsterodamském větru dávaly znát, že nejsme jediní Češi na stadionu. I my jsme se následně chopili vlajek a šli podpořit ostatní členy české výpravy při jejich ukázkách ať už v RAI Centru nebo na olympijském stadionu.

Byli jsme slyšet, byli jsme vidět. Zkrátka – na světové gymnaestrádě 2023 jsme ne neztratili!

A co o nás napsali v tisku najdete zde a zde.