Doškolovací sraz cvičitelů

25.11. proběhl v přerovské sokolovně doškolovací sraz cvičitelů, který pořádala Středomoravská župa Kratochvílova. Nejen přerovští cvičitelé se zdokonalili v tejpování a první pomoci. Zajímavé byli i informace od VZP.