Župní sraz cvičitelů

Župní sraz cvičitelů župy Středomoravské- Kratochvilovy se konal v sobotu 19. listopadu 2022. Z celkového počtu 14 jednot se srazu zúčastnili cvičitelé z Brodku, Henčlova, Hranic, Paršovic, Přerova, Velké a Veselíčka.

Program byl rozčleněn do tří bloků:

– funkční cvičení na bymballu

– kin-ball

– basketball v hodinách všestrannosti

Náčelnici předali informace z ústředí ČOS

Cvičení s gymbalem

Kin-ball (hra pro 12 hráčů)

Informace z ústředí ČOS a o následných akcích

Basketbal