ŠŇŮRA „ABBY“ ZAVRŠENA

Ve cvičební roce 2021/2022 se skupinka šestnácti žen pravidelně v přerovské sokolovně připravovala na vystoupení v rámci celorepublikové akce SokolGym 2022. Ženy nacvičily taneční skladbu inspirovanou hudbou skupiny Abba. Název se nabízí sám – Tančím s Abbou.

Svou „taneční šňůru“ jsme zahájily v Plzni, následovalo Brno a závěr patřil Pardubicím. V každém z měst byla jiná atmosféra, jiné prostory, ve kterých jsme vystupovaly, jiné počty diváků. Jedno je stejné. Ve všech třech městech byla skvělá parta holek, která si SokolGym vychutnala do posledního potlesku.    

Poznámka pod čarou: SokolGym je mezisletový projekt ČOS, který seznamuje veřejnost s veškerou činností Sokola – sportu pro všechny, výkonnostního sportu i kultury. Letošní pátý ročník byl realizovaný v roce, kdy si Česká obec sokolská připomíná 160. výročí od založení spolku.