Setkání Věrné gardy

Věrná garda Sokola Přerov se schází v menším počtu než zaznamenávají akce Klubu seniorů T.J. Sokol Přerov. Bylo to vidět i v úterý odpoledne 28. března 2023. Přitom její setkání nevylučují účast i ostatních dospělých členů Sokola. Scházíváme se jednou za dva měsíce v klubovně sokolského loutkového divadla a začali jsme pečlivěji připravovat úvodní vážnou část programu. Tentokrát si ji připravila sestra Eva Tomanová na téma přínos zakladatelů Sokola Tyrše a Fügnera. Mnozí účastníci konstatovali, že některé podané skutečnosti slyšeli poprvé.

Přítomní členové také popřáli novému vzdělavateli br. Janu Wellartovi k narozeninám, když už překročil o rok i sedmdesátku. Odvděčil se nám pak svou hrou na harmoniku, při níž si všichni rádi zazpívali.

Organizátor sokolského seniorského stolního tenisu br. Zdenek Vylíčil se o den dřív dožil osmdesáti let a tak pozval své spoluhráče na slavnostní oběd do přerovské historické kavárny Avion.

Jaroslav Skopal