Celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel

 V loutkovém divadle se po povodni v roce 1997, když proběhla rekonstrukce a znovu obnovení prostor a posléze herní činnosti v roce 2000, objevila myšlenka, že v tomto krásném prostoru by bylo možné uspořádat celostátní nesoutěžní přehlídky,  jen jakousi výměnnou přátelskou atmosféru k tomu, aby se naše divadla na amatérské scéně mohla prezentovat.

Ne každé divadlo má kamennou scénu tak, jak je tomu v Přerově. Spolu se sokolovnou ji naši předkové otevřeli v roce 1936 a ve své době se o ní v tehdejším tisku psalo jako o nejmodernější scéně pro loutkovou divadelní herní produkci ve střední Evropě.

A scéna loutkového divadla Sokola Přerov byla úspěšná i v současnosti při výběru místa na přehlídky. V sudých letech se zde konají tzv. LOUTKÁŘSKÉ LETNICE a každým lichým rokem ji pak vystřídá CELOSTÁTNÍ SOKOLSKÁ PŘEHLÍDKA LOUTKOVÝCH DIVADEL.

Tak je tomu již více jak 20 let, co k nim město i kraj, Sokol, také Svaz českých amatérských divadel, ministerstvo, senátoři i mnozí další přispívají svou finanční podporou.

Letos se konala 11. SOKOLSKÁ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA, kterou opět nejen město bohatě finančně podporuje, ale tradičně i letos ČOS, SČDO a řada dalších i jednotlivých sponzorů, a to nám umožňuje opětovná setkávání a poznávání činnosti a herních specifik jiných loutkových divadel. V neposlední řadě pak také dává nahlédnout do říše pohádek nejen přerovské veřejnosti, ale hlavně našim dětem.

Vzácnými hosty této přehlídky se stali, ses. Hana Moučková, starostka ČOS , člen předsednictva br. J. Uhlíř a ses. K. Byourti.

 Město Přerov zastupoval náměstek primátora pan V. Lichnovský, člen našeho divadla a jeho vedoucí J. Navařík – městský zastupitel a za župu Kratochvílovu starosta br. Petr Douda, rovněž člen LD. Za naši jednotu sokola Přerov dále br. Jaroslav Skopal a v průběhu přehlídky i starosta br. Vladimír Tabery.

Za amatérská divadla, skupinu amatérských loutkářů pan J. Krása a M. Moglich. Přehlídku rovněž navštívil po povinné sobotní pracovní schůzce v neděli také předseda SALu SČDO a kolega principál olomouckého loutkového divadla pan Aleš Pop.

Za NIPOS ARTAMU pak pan M. Drtina, který je zároveň ředitelem chrudimských loutkových festivalů.

Seminář, který se konal pro všechny účastníky, byl otevřen i přerovské veřejnosti.  My všichni jsme se na něm opět setkali již po druhé s panem Martinem Kláskem, dlouholetým představitelem Spejbla a Hurvínka a jeho loutkami.  Hodinové vystoupení se setkalo opět s nebývalým ohlasem.  A my, kteří si toto vystoupení z minulého roku pamatujme, jsme se znovu přiučili a získali nejen nové poznatky, nýbrž také k tomuto semináři nechyběla špetka humoru a ukázka precizního vedení loutek.

Můžeme být velice spokojeni nejen s přístupem souborů k samotnému jejich vystoupení na naší přehlídce, ale i s ukázněností v jejich herní produkci a nástupu k jednotlivým představením, kdy jejich příprava byla také velice důležitá pro hladký průběh přehlídky.

Děkujeme souborům a také všem našim členům, kteří si svědomitě plnili své hostitelské povinnosti a to nejen při přípravu, ale i při dokončení celé organizace přehlídky.

Ještě uvedu malou perličku na závěr, jak si loutkáři pomáhají. Již po druhé si za nemocného člena kamarádů z Hostivaře s nimi zahrál, a v rychlosti precizně nazkoušel svůj povedený záskok, náš člen LD Petr Douda. Tak to mezi loutkáři funguje – přátelství.

Za LD zapsala principálka a organizátor přehlídky Marie Veřmiřovská

Fotky z akce můžete zhlédnout zde a zde .

Popis souborů a představení letošní přehlídky najdete zde .