Hledáme dobrovolníky na organizaci krajského sletu

Nazdar bratři a sestry, kamarádi a sympatizanti Sokola,

za chvíli se koná Krajský sokolský slet, na který potřebujeme alespoň 20 pořadatelů, kteří by byli ochotni nezištně vypomoci při organizaci této velké akce. Pořadatelé budou nejen jistit bezpečnost po celé trase průvodu z TGM na stadion, ale i organizovat příjezd cvičenců autobusy ke stadionu, zajišťovat pořadatelskou službu na stadionu při vystoupení cvičenců. Po ukončení sletu je potřeba uklidit značky a veškeré věci ze stadionu do sokolovny. Pořadatelé, kteří budou ochotni s organizací pomoci, nemohou být cvičenci sletových skladeb. 

Vaše přítomnost se bude odvíjet od úkolu, který byste dostali, ale vesměs by to bylo 15. 6. 2024 od 6:30 až do ukončení sletu, tj cca 18:00. Samozřejmě bychom byli vděčni i za jakoukoli kratší pomoc. Můžeme se přeci různě prostřídat.

Pro pořadatele je zajištěné občerstvení.

Budeme se těšit na setkání v náš velký den.