Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyVolby do výboru jednoty


Sokol Přerov   Ve čtvrtek 28. února 2019 se uskuteční volební valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Současný výbor, který volby připravuje, rozhodl, že nový výbor bude devítičlenný.

Kandidátní komise proto vyzývá členy jednoty k podávání návrhů kandidátů do nového výboru.

Samostatně se budou volit: - starosta

- místostarosta

- jednatel

- hospodář

- člen výboru

Další činovníci jsou do výboru voleni svými odbory a oddíly a stávají se tak členy výboru automaticky:

- náčelnice – volí ji sbor cvičitelů sokolské všestrannosti

- náčelník – volí ho sbor cvičitelů sokolské všestrannosti

- vedoucí odboru sportu – volí ho/ji členové sportovních oddílů

- vzdělavatel/ka – volí ho/ji vzdělavatelský odbor

Dále bude valná hromada volit zástupce do výboru župy a schvalovat delegáty na valnou hromadu župy. Početní klíč pro každou jednotu zatím nebyl oznámen, což však nebrání podávání návrhů.

Každý člen jednoty může na všechny uvedené funkce navrhovat jiného zletilého člena nebo sebe sama. Návrh musí být

- podán písemně a

- doložen písemným souhlasem navrhovaného.

Návrhy podávejte nejpozději do 11. února 2019 do 19:00 buď v kanceláři jednoty, nebo e-mailem na adresu předsedy kandidátní komise harasta@oltis.cz.

Vladimír Tabery14.1.2022


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému