Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotySokolský prapor


Sokol Přerov - Sokolský prapor   Vážené sestry, vážení bratři, milí příznivci Sokola!

Jistě pro vás není novinkou, že naše Tělocvičná jednota Sokol Přerov v letošním roce dovršila 150. výročí od svého založení. Členové výboru jednoty dlouho uvažovali, jakým způsobem toto významné jubileum co nejlépe oslavit, zvlášť v dnešní koronavirové době omezeného shromažďování. Nakonec výbor rozhodl, že důstojným připomenutím historie a zároveň vkladem pro budoucí generace bude pořízení sokolského praporu. Protože naše jednota jako celek dosud nemá vlastní standardu, ke slavnostním příležitostem a pietním aktům tak vynášíme pouze některé ze čtyř praporů jejích jednotlivých složek – např. žákovský nebo dorostenců.

Naším záměrem je vytvoření reprezentativního vyšívaného praporu, který by zobrazoval příslušnost naší tělocvičné jednoty k České obci sokolské a také místní příslušnost s městu Přerov. Cíl byl stanoven, k jeho realizaci nyní zbývá udělat jen několik drobných krůčků:

1. shromáždit náměty na obsah,

2. nalézt grafika, příp. heraldika, který by náměty vytřídil a umně zkomponoval,

3. poptat vyšití, dohodnout výrobu a objednat,

4. uhradit nemalý náklad nejlépe se zajištěním dílčího vnějšího financování (např. sbírkou, dotacemi, …).

Přivítáme jakékoliv podnětné návrhy a připomínky. Tvorba sokolských praporů pravděpodobně není vázána nějakým heraldickým předpisem, přesto bude vhodné návrh našeho praporu přizpůsobit zvyklostem heraldiky. Jedním z kritérií by například mohl být poměr délky ku šířce 3:2, který by odpovídal rozměrům sokolské vlajky (vlajky ČOS). Pak už bude záležet jen na nápaditosti a vkusu, abychom my i budoucí sokolská pokolení mohli být hrdi na nejvýznamnější symbol naší jednoty.

Náměty a rady, případně nabídky na spolupráci směrujte na e-mail sokol-prerov@volny.cz.

Za výbor jednoty: Vladimír Tabery, starosta

Vladimír Tabery7.12.2021


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému