Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyValná hromada


Sokol Přerov   Vážené sestry, vážení bratři,

obvykle v tomto období - v únoru či březnu - se scházíváme na valné hromadě naší Tělocvičné jednoty Sokol Přerov. Z důvodu pandemie se však letos zatím žádná nekonala a s největší pravděpodobností do konce března ani konat nebude. Jelikož ale stanovy ČOS valné hromadě jako nejvyššímu orgánu jednoty ukládají některé zákonné povinnosti, svoláme ji v co nejkratší době, jak jen nám to situace umožní. Dodatečně pak schválíme účetní závěrku za rok 2020, prozatímně odsouhlasenou výborem, projednáme zprávu o činnosti a schválíme rozpočet na letošní rok. Velmi děkuji těm našim členům, kteří zareagovali na výzvu a neváhali zaplatit členské a oddílové příspěvky, přestože možnost společného pohybu je zatím v mlhavém nedohlednu. Přeji všem pevné zdraví, abychom se brzy v hojném počtu sešli v tělocvičně a jak tam, tak i na valné hromadě se mohli pozdravit hlasitým Nazdar!

Vladimír Tabery

starosta T.J. Sokol Přerov

Vladimír Tabery13.03.2021


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému