Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyVýzva starosty


Sokol Přerov   Vážené sestry, vážení bratři, milí příznivci Sokola!

Všichni už se těšíme, až si zase budeme moci protáhnout tělo na nových parketách, až se znovu setkáme v naší sokolovně. Ale budeme se mít kam vrátit po skončení nouzového stavu?

Uzavřením provozu netrpí jen restaurace, kadeřnictví a skiareály, ale i sportoviště všeho druhu. Naše tělocvičná jednota požádala o náhradu mezd našich zaměstnanců v programu Antivirus Plus, takže náklady na platy tajemnice, správce areálu a paní uklízečky nám snad budou alespoň částečně kompenzovány. Co ale jiné nutné provozní výdaje? Sokolovnu, byť nevyužívanou, nyní v zimě vytápět musíme, což znamená kromě plateb za dodané teplo hradit také čerpadly spotřebovanou elektřinu, platit musíme i odvádění tzv. srážkové vody. Přitom velmi chybějí příjmy z pronájmů sportovcům, kteří nejsou členy naší jednoty, z nájmu zavřené restaurace, z každoročního úspěšného plesu jak našeho, tak i mysliveckého… Částečně nám pomůže dotace od města Přerova. Tu však dostaneme až někdy v březnu či dubnu, navíc postačí k pokrytí nákladů necelých tří měsíců.

Proto bych vás rád vyzval: nečekejte s platbou členských a oddílových příspěvků až na obnovení provozu, až opravdu začneme cvičit a trénovat! Výbor jednoty zvažoval, zda příspěvky mírně zvýšit, když náklady rostou (např. na teplo s novým rokem o 5 %), nebo jestli těm členům, kteří vloni zaplatili v plné výši, letos kompenzovat loňskou nemožnost sportování jejich snížením. Nakonec z důvodu výše zmíněných ekonomických problémů vsadil na vaši loajalitu a rozhodl o zachování loňské výše bez kompenzací. Svou prosbu si dovoluji podpořit odkazem na přiložený dopis sestry starostky České obce sokolské. ZDE

V poslední době se občas v médiích objeví ojedinělý názor nějakého trenéra s obavou, že naše děti dlouhým odříznutím od organizovaného sportu odvyknou a zpohodlní, těžko se pak budou vracet k pravidelné „dřině“. Občas nějaký lékař upozorní na možné škody na dětském organizmu bez pravidelné dávky pohybu. Ale nikde jsem zatím nezaslechl či nečetl otázku, kterou jsem položil už na začátku své výzvy: budou se mít kam vrátit? Proto spoléhám na vaši sounáležitost, kterou jste tak úžasným způsobem projevili před rokem při akci „Kup si svou parketu“, v době, kdy ještě nikdo netušil, že nás koronavirus vystaví tak náročné zkoušce.

S poděkováním všem

Vladimír Tabery

starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov

Vladimír Tabery15.02.2021


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému