Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyRozhodnutí výboru T.J. Sokol Přerov o provozu sokolovny od 11.5.2020


Sokol Přerov   V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 490 s účinností od 11. května 2020 výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov rozhodl o zahájení omezeného provozu sokolovny.

1. Od 11.5.2020 bude sokolovna přístupná pouze sportovním oddílům (box, basketbal, kolová, karate, sportovní gymnastika, sportovní tanec, rope-skipping, volejbal, badminton, pétanque, mussado) v obvyklých dnech dle platného rozvrhu tréninků, přitom hodiny mohou být upraveny.

2. Tréninky budou podmíněny dodržováním aktuálně platných nařízení omezeného provozu za nouzového stavu dle nařízení vlády ČR.

3. Trenéři jsou zodpovědní za shromažďování skupin sportovců před sokolovnou ve dvoumetrových odstupech.

4. Do sokolovny vchází skupina (oddíl) přesně v minutě začátku tréninku, pozdní příchod nebude tolerován, vchodové dveře budou po vstupu skupiny uzamčeny.

5. Doprovodu, ani rodičům, nebude vstup umožněn. 6. Po vstupu do sokolovny jsou příchozí povinni provést dezinfekci rukou připravenou dezinfekcí.

7. Sportovci nesmí používat ani šatny, ani sprchy.

8. Po ukončení tréninku trenéři dezinfikují použité náčiní i prostory dezinfekcí, pořízenou na náklady oddílu.

9. Ze sokolovny odchází skupina (oddíl) nejpozději 3 minuty před ukončením tréninku tak, aby nedocházelo k mísení skupin ve vchodových prostorách.

Za výbor T.J. Sokol Přerov Vladimír Tabery, starosta

V Přerově, dne 7.5.2020

Vladimír Tabery08.05.2020


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému