Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyKOUPÍM SI SVOU PARKETU!


Sokol Přerov - KOUPÍM SI SVOU PARKETU!   Už žádná tříska v koleni nebo v dlani!

Konečně normálně skákající míče!

Podlaha v přerovské sokolovně dobře sloužila 48 let a ten čas je na jejím opotřebení velmi znát. Parkety do hloubky vyšlapané, někde trouchnivějící, s vyštípanými rohy. Nová podlaha? Představuje náklad dva miliony dvě stě tisíc korun.

Nyní se naskytla možnost získat dotaci od Olomouckého kraje a snad i příspěvek od města Přerova. Protože dotace však nepokryje celou investici, výbor Tělocvičné jednoty Sokol Přerov se rozhodl nabídnout všem svým členům, přátelům, sportovcům i sympatizující veřejnosti, aby si každý mohl koupit svůj díl podlahy. Pod mottem KOUPÍM SI SVOU PARKETU! se zájemce a vážený mecenáš přerovského sportu může stát majitelem části nové podlahy.

Položit novou podlahu nám samozřejmě pomůže příspěvek v jakékoliv výši. Každý dárce obdrží potvrzení o daru, bude-li si to přát. Navíc jména těch štědrých, kteří si zakoupí alespoň jeden metr čtvereční v hodnotě 1.000 Kč a více, budou trvale umístěna na čestném veřejně přístupném místě v sokolovně.

A všichni se už těšíme, až v září 2020 zahájíme cvičení a tréninky na krásném novém povrchu!

Štědrým sponzorům děkuje Tělocvičná jednota Sokol Přerov

Nakoupit můžete

- bankovním převodem na transparentní účet 292712658/0300, kdy do poznámky uvedete „Parkety+Vaše jméno“, nebo

- v hotovosti v kanceláři T.J. Sokol Přerov, Brabansko 2, 750 00 Přerov, tel. 734 442 765, kde také obdržíte potvrzení o daru pro uplatnění daňového odpočtu.

Vladimír Tabery03.03.2020


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému