Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyPamátný den sokolstva v Přerově


Sokol Přerov - Památný den sokolstva v Přerově   Přerovští sokolové i veřejnost, zejména z řad rodičů přítomného sokolského žactva, si připomenuli dne 8. října 2019 v podvečer, jak nacistická moc v říjnu 1941 a i v dalších letech okupace tvrdě postihla sokolské činovníky a odbojáře. Vzpomínka začala v sále loutkového divadla patnáctiminutovým pásmem obrázků z koncentračních táborů a z nemilosrdných transportů jejich obětí včetně dětí, které naplňovali v hojné míře i občané židovského původu. Tento krátký a velmi působivý vhled do minulosti, využívající archivních fotografií, čtení z dopisů dětských vězňů a obětí, hudby a mluveného slova byl velmi působivý, což přiznali mnozí diváci. Jak mi prozradila vedoucí cvičitelka žákyň ses. Vlasta Krejčířová, „autorkou či mozkem podvečera byla cvičitelka ses. Zora Zahradová“.

Po půlhodince v loutkovém divadle pokračovalo vzpomínání u pamětních desek obětí z řad přerovských sokolů a sokolek za druhého odboje, umístěných na zdi přerovské sokolovny. Tam promluvili starosta Sokola Přerov br. Vladimír Tabery a senátorka paní Jitka Seitlová. K deskám bylo položeno i několik kytic. Poté se přítomní účastníci, jichž bylo kolem osmdesáti, přemístili k levému břehu Bečvy u Tyršova mostu a sokolské děti a mládež tam vypustily miniaturní lodičky s hořícími svíčkami. Každá z nich měla symbolicky představovat jednu z obětí, na které v tuto dobu jejich následovníci s úctou vzpomínají. Fotky Martina Krejčíře, Luboše Veruzába, V. Podušela a Kristýny Holcové ZDE

Jaroslav Skopal8,10,2019


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému