Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotySpolu v pohybu


Sokol Přerov - Spolu v pohybu   Přerovská jednota se letos opět zapojí do celostátní akce Spolu v pohybu. Na všechny níže vyjmenované akce zveme širokou veřejnost, neboť cílem projektu je podporovat zapojení dosud neaktivní veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola, jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má ambici se stát celoživotní potřebou každého jednotlivce.

Kdo bude chtít tedy nahlédnout do "kuchyně" přerovské jednoty, může přijít do kterékoliv cvičební hodiny kteréhokoliv oddílu nahlédnout ZDE a navíc se mu nabízí následující aktivity ZDE :

14.9. si vyšlápneme na turistickou vycházku do oblasti Vizovic.
Sraz účastníku 7:10 před nádražím, vlak nám odjíždí 7:24.
Trasa: Vizovice nádr.–náměstí–Oškerovy paseky–Syrákov–Jasenná-Lutonina-Vizovice
Trasa má celkem 19 km, lze ji zkrátit na 16 km po naučné stezce Portášská z Oškerových pasek do Jasenné mimo Syrákov.
Návrat do Přerova nejpozději 18:13.

16.9. pokračujeme v cyklu přednášek Letem světem. Tentokrát o Senegalu v podání Jolany Čechové. Ochutnat cizí kraje můžete v Loutkovém divadle v 18:00.

17.9. si můžete přijít zahrát petanque na sokolskou zahradu nebo pingpong do předsálí. Děti z MŠ si můžou přijít zaskákat na sál na airtracku. Všechny aktivity se budou odehrávat mezi 10. a 12. hodinou dopolední.

18.9. bude v 17:00 přednášet v místnosti 82 (vchod mezi Sokolovnou a restaurací, 2. patro) Ing. Lenka Černochová o první pomoci. Zváni jsou všichni cvičitelé Sokola i veřejnost.

19.9. si můžou přijít opět zaskákat děti z MŠ na airtracku mezi 10. a 12. hodinou.

21.9. Dopoledne mezi 10. a 12. hodinou můžete využít pro pinpongové zápasy v předsálí nebo badmintonové utkání na sále.

27.9. Noc sokoloven
Kde spinká kašpárek – prohlídka Loutkového divadla pro rodiče s dětmi v 16:00
Přerovský Tarzan – soutěž ve šplhu pro veřejnost 16:00 – 17:30
V 19:00 nás čeká už tradiční prohlídka sokolovny, krásné funkcionalistické budovy s nekonečnými zákoutími a výhledem na Přerov.
Nocování v sokolovně je jedinou akcí, která je určena pouze pro členy T.J.Sokol Přerov a sice pro ml. a st. žactvo.

Vlasta Krejčířová18.08.2019


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému