Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotySokolská kapka krve a výzva pro naše členy i sympatizanty


Sokol Přerov - Sokolská kapka krve a výzva pro naše členy i sympatizanty   O významu krve pro naše zdravotnictví není třeba psát. Stačí jen připomenout, že v současné době víc ubývá starších dárců než přibývá mladých. Česká obec sokolská proto vyhlásila soutěž Sokolská kapka krve. Do soutěže jsou zahrnuti také dárci krevní plazmy. Podle pravidel soutěže však dárce plazmy(muž) může za rok přihlásit do soutěže jen pět odběrů, i když daroval plazmu vícekrát, a žena jen čtyři, což je v souladu se zdravotnickými pravidly. Vítězem se za rok 2018 stala T.J. Sokol Komárov z Jungmanovy župy ve Středočeském kraji se 79 odběry od 28 dárců. Do této soutěže se už v roce 2017 přihlásila naše Tělocvičná jednota Sokol Přerov. Tenkrát jsme skončili na 11. místě ze 34 účastníků. Vloni jsme obsadili 12. místo ze 41 přihlášených. Z naší župy jsme byli druzí za Týnem nad Bečvou, který a bratrům Fašánkovi a Navaříkovi. Jediným dárcem krevní plazmy je z naší jednoty starosta br. Vladimír Tabery. Přibude k nim letos někdo další?se dělil o 6. až 7. místo s T. J. Sokol Praha Libeň.

Poděkování za darovaní krve patří našim členům ses. Zoře Zahradové

Miroslav Rozkošný10.05.2019


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému