Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyNaši furianti doputovali na Moravu


Sokol Přerov   Nastudování divadelního představení u příležitosti konání všesokolského sletu se stává tradicí. Po úspěšné Prodané nevěstě před šesti lety přišli na řadu staří a léty osvědčení Naší furianti. Dvě sokolské provedení této hry už mohli vidět diváci v Praze a v sobotu 17. března také na Moravě, a to díky odvážným pořadatelům z T.J. Sokol Valašské Meziříčí. Odvážným proto, že tato inscenace není jednoduchou a levnou záležitostí, když vezmeme jen v úvahu, že z Prahy na Moravu v autobuse doputovalo kvůli tomuto představení na tři desítky členů souboru a s dalšími více či méně potřebnými účastníky celkem čtyřicet lidí. Pořadatelé si proto zasloužili přece jen alespoň o něco větší účast diváků i z jiných tělocvičných jednot. Bohužel, také kvůli nepříznivému počasí a probíhající chřipkové nákaze, jsme z Přerova přijeli do Valašského Meziříčí jen dva. Už na nádraž nás očekával rodilý přerovan a přes své zdravotní problémy stále obětavý br. František Jemelka s manželkou. Do místní sokolovny jsme dorazili jako první z diváků, a tak jsme měli dost času nejen na povídání, ale také na ochutnání snad všech dobrot, které pořatelé pro diváky připravili. Následovalo sokolské představení Našich furiantů, které troufám si tvrdit, nikoho v sále nezklamalo. Podle mě především zásluhou stále čiperného režiséra br. Bohumila Gondíka, který už před šesti léty po představení Prodané nevěsty slavil se svým souborem a za naší přerovské přítomnosti na jevišti kulturního domu v Kroměříži své sedmdesáté narozeniny. Bratr režisér nenechal ani tentokrát celou inscenaci na bedrech amatérů a do hlavních rolí obsadil pět profesionálních herců. Z nich svým plným nasazením a mistrovským provedením své role nejvíc zaujal v roli prvního radního obce Honice Jaroslav Sláns ký, umělecký šéf, herec a režisér Městského divadla Kladno, známý také z dalších českých divadel včetně Národního divadla v Praze.

Sokolské Naše furianty stojí zato vidět i za cenu delší cesty. Kdo zaváhal nebo neměl čas jet do Valašského Meziříčí v sobotu 17. března, má ještě na Moravě jednu možnost, a to na podzim v Kroměříži, kam po Prodané nevěstě opět sokolský divadelní soubor s Našimi furianty zavítá. Další možností je vidět toto představení na prknech Národního divadla v době konání XVI.všesokolské sletu. Zde však bude počet vstupenek pro jednotlivé župy omezený.


Miroslav Rozkošný

Jakub Navařík20.03.2018


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému