Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyProgram valné hromady 1.3.2018


Sokol Přerov   která se koná ve čtvrtek 1. března 2018 v 18.00 hod. v předsálí sokolovny

Program:
1) Zahájení valné hromady
2) Schválení pořadu valné hromady
3) Volba komisí:
     mandátová
     návrhová
     zapisovatel
     ověřovatelé
4) Zpráva starosty T. J. Sokol Přerov
5) Zpráva hospodáře jednoty
6) Zpráva cvičitelského sboru
7) Zpráva technické komise
8) Zpráva kontrolní komise
9) Předání oceněnění
10) Zprávy ved.sportovních oddílů
11) Zpráva vzdělavatelského sboru
12) Zpráva loutkového odboru
13) Zpráva o sběru papíru
14) Rozprava - 1. část
15) Zpráva mandátové komise
16) Schválení usnesení
17) Závěr
18) Rozprava - 2.část

Občerstvení - káva, čaj
Po skončení valné hromady volná zábava

Jakub Navařík01.03.2018


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému