Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyJeden problém máme všude stejný


Sokol Přerov - Jeden problém máme všude stejný    V pátek 3. listopadu 2017 se konal v Tyršově domě v Praze seminář vedoucích a organizátorů Klubů sokolských seniorů, tedy i Věrných gard,  jako je u nás v Přerově. Seminář se konal už potřetí, ale bohužel má stále menší účast, jak v úvodu konstatoval předsedající semináře br. Vlad. Šilhán. Tentokrát jsem napočítal osmnáct účastníků semináře včetně organizátorů.
Pro účastníky zde pořadatelé připravili dvě přednášky. První o básníku Jaroslavu Seifertovi, o kterém jsem se mohli dovědět několik zajímavostí. Například, že jeho dcera a syn dostali za totality povolení k odjezdu k převzetí Nobelovi ceny ve Švédsku až na poslední chvíli a po jejím převzetí se hned museli vrátit. Přišli tak o celotýdenní program určený pro účastníky této mimořádné světové události. Další přednáška na téma Senioři a psychologie zdraví byla účastníkům, tak říkajíc, šitá na míru a přednášející Mgr. Benedíková se přítomné snažila zapojit do jejího průběhu, což se jí bez problémů dařilo. Obě přednášky se setkaly s pochvalou od přítomných.

V diskusi se řada účastníků podělila s ostatními o své zkušenosti s činností v seniorském klubu. Náplň činnosti všech klubů bývá obdobná a nikdo z přítomných nepřišel s nějakou velkou novinkou. Někde však mají problém, že pozvou přednášejícího na besedu a přijdou jen dva zájemci. To u nás v Přerově neznáme. Já jsem do diskuze přispěl se zkušeností, že mladí důchodci si odcvičí a víc je nic v Sokole nezajímá. " Ale to všude," dostalo se mi odpovědi.

Jaroslav Skopal

Jakub Navařík17.11.2017


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému