Atletické závody
Noc sokoloven
Loutkové divadlo
Sokolský slet 2012
  Aktuálně z naší jednotyPamátný den sokolstva poprvé s lodičkami


Sokol Přerov - Památný den sokolstva poprvé s lodičkami   Hned několik novinek měl Památný den sokolstva, který naše Tělocvičná jednota Sokol Přerov uspořádala letos 6. října už popáté. Především se výbor rozhodl změnit již zaběhnutý a v podstatě se stále opakující program. Dalším neméně důležitým cílem pořadatelů bylo přilákat k účasti na této pietní akci také děti. A to se podařilo. Poděkování za to patří známé a ve vysokém věku stále aktivní člence Sokola ses. Jarině Žitné, která vymyslela způsob jak děti na tuto akci přilákat. Její nápad pouštět lodičky s hořícími svíčkami na vodu jako připomínku obětí válek se ujal už v řadě jednot a poprvé si ho tentokrát vyzkoušeli také naší mladší a starší žáci, dohromady padesát dětí. Stejné poděkování patří i starostovi, náčelníkům a cvičitelům, kteří tento nápad u nás v Přerově s dětmi realizovali. Napoprvé to však nebylo bez problému - svíčky se těžko rozžíhaly a lodičkám se jaksi od břehu Bečvy nechtělo. Na tom však až moc nezáleží, protože důležitější je, jest-li děti vezmou tuto tradici za svoji a budou mít také podporu rodičů. Podmínky k tomu - Bečvu hned pod okny sokolovny - v Přerově máme.

Trochu jiný byl i následující program v sále loutkového divadla. Zatímco dřív jsme vzpomínali obvykle tři oběti druhé světové války a vesměs členy Sokola, kteří v ní zahynuli, tentokrát jsme vzpomněli jen jednoho a nám řadě členů osobně známého. Byl jim br. Jan Přidal z Vřesovic na Prostějovsku, odbojář, vězeň koncentračního tábora, básník a publicista. V neposlední řadě také obětavý člen Sokola, který se významnou měrou zasloužil obnovu České obce sokolské po listopadu 1989. Referát o něm si připravil bývalý starosta Sokolské župy Středomoravské - Kratochvílovy a v určitou dobu také Přidalův spolupracovník na knize o sokolském odboji, br. Jaroslav Skopal. Výjimečnou návštěvou na našem památném dnu byla asistentka senátorky Jitky Seitlové paní Alžběta Guryčová, která položila k pamětní desce obětí 2. světové války kytičku. Neobvyklá byla i hudební část programu. Poprvé v našem programu vystoupily žáci Hudebního centra (bývalá Yamaha) ze třídy paní učitelky Olgy Lukešové. Po nich také poprve zde vystoupila hudební skupina dospělých Codex, rovněž pod vedením pí učitelky O. Lukešové. Díky zvolenému tématu se zúčastnil našeho Památného dne sokolstva také starosta Sokolské župy Prostějovské župy br. Svatopluk Tesárek. Jeho osobní vzpomínka na br. Jana Přidala byla pěknou tečkou za celým podvečerním programem.

Slavnosti se mají konat nejen pro vzpomínání, ale také pro utužování kolektivu. Tento účel splnilo posezení s malým pohoštěním, které pro vystupující a pořadatele připravily na závěr večera ses. Zora Zahradová s dcerou Alicí.

Miroslav Rozkošný

Jakub Navařík23.10.2017


Činnost T.J. Sokol Přerov a jejích oddílů podporují


Webdesign Jakub Navaříkpřihlášení do redakčního systému