11. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH LOUTKOVÝCH DIVADEL

Ve dnech 12. 13. a 14. května v loutkovém divadle v Sokole Přerov se koná již 11. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel.

První přehlídkou byla přehlídka amatérských souborů ze sokolských jednot v roce 2003.

Od té doby se u nás každým druhým rokem sejde kolem 8 sokolských loutkových divadel.

Na těchto přehlídkách se soubory s setkají v přátelském duchu a spolu se pak na různých přednáškách a seminářích nad tématy, která soubory zajímají a které pomáhají ke zkvalitnění jejich herní činnosti.

Přehlídka pak dává také dětem a přerovské veřejnosti se seznámit s herní dovedností jiných sokolských souborů z naší vlasti.

Na přehlídku Vás zve za loutkové divadlo Sokola Přerov vedení loutkového divadla spolu se souborem

Jakub Navařík  a organizátor přehlídky principálka souboru Mgr. Marie Veřmiřovská